Voor het standbeeld van prins Willem van Oranje "Vader des Vaderlands", hield de NVU haar manifestatie in het hartje van Den Haag, voor het 2e Kamergebouw.

 

Tegen de PvdA / VVD regering en de massawerkloosheid!

 

20 juli 2013, heeft de NVU in het hartje van Den Haag op het plein voor het 2e Kamergebouw haar ongenoegen duidelijk gemaakt, betreffende de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de PvdA / VVD regering.


We hebben luid en duidelijk onze mening laten horen ten overstaan van enkele honderden Nederlandse burgers, die aanwezig waren op de terrassen van de Haagse horeca gelegenheden op het plein.

 

De werkloosheid is aan het stijgen tot een recordhoogte, criminaliteit neemt toe echter de werkgelegenheid neemt af.

 

De huizenmarkt is ingestort, niemand verkoopt of koopt bijna meer een huis, de armoede groeit. Het aantal Nederlanders wat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering, WW-uitkering of zelfs op de voedselbank stijgt. Het aantal faillissementen loopt op en de Nederlandse regering blijft maar Sinterklaas spelen in EU-verband aan landen zoals Griekenland, Portugal en Spanje.

 

Verder hebben we aan enkele tientallen toehoorders en toeschouwers folders en zelfklevers uitgedeeld.

 

We hebben weer luid en duidelijk verkondigd tijdens onze toespraken, dat de grenzen dicht moeten en de remigratie op gang moet komen van alle criminele, illegale en werkloze vreemdelingen.

 

De grenzen gesloten moeten worden voor asielzoekers en goedkope Oost-Europese arbeiders. Door de instroom van goedkope Oost-Europese arbeiders raken veel Nederlandse arbeiders hun banen kwijt.

 

Verder had Nederland nooit aan het avontuur met de Euro moeten beginnen, waar werkelijk geen einde aan lijkt te komen met de opgelegde EU-bezuinigingen. We verliezen als Nederlandse burgers ieder jaar aan koopkracht. We zien onze salarissen, uitkeringen en pensioenen alleen maar dalen, terwijl onze uitgaven stijgen zoals de huren, gemeentelijke belastingen en boodschappen.

 

Nu de links-fascisten niet meer in staat zijn om onze manifestaties /demonstraties te verstoren, ondanks hun oproepen op internet (1),  zien we dat de mensen gewoon normaal reageren op onze toespraken. Na afloop van onze toespraken volgde er dan ook vanuit het publiek applaus en een duidelijk instemmend ja knikken.

 

We besloten dan ook met de gehele groep rustig een kop koffie, glas fris of koud biertje te nemen na afloop.


Zoals altijd heeft de NVU zich keurig aan de afspraken gehouden met de politie Haaglanden.

 

Deze hoefde niet of nauwelijks deze middag op te treden. Een schoolvoorbeeld hoe het kan in een democratie, zonder dat het ongewassen krakerstuig komt opdraven om de boel te verstoren.


Wij blijven manifestaties houden in het belang van ons Volk en Vaderland!

 

  1. http://www.laatzenietlopen.nl/