30 volksgenoten stonden paraat voor vlag, volk en staat!

Vrijheid van meningsuiting ook voor volks-nationalisten! Voor een Europa der Volkeren en Vaderlanden!

 

VERSLAG VAN ZONDAG 1 OKTOBER 2017 DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE MET ALS THEMA: VRIJHEID VAN MENINGSUITING OOK VOOR VOLKS-NATIONALISTEN

 

 

Constant Kusters partijleider NVU staat de toegestroomde pers te woord

 

Het gaat om de kwaliteit en om de boodschap!

Onder deze titel heeft de NVU zondag 1 oktober gedemonstreerd in het zonnige Enschede. De samenwerking met de gemeente en politie was uitstekend en de links-fascisten die altijd goed zijn in het “bedreigen” van personen en instanties lieten zich in geen velden of wegen zien. Uiteraard bang om gearresteerd te worden, want ze weten dat ze nog nooit een NVU-demonstratie hebben kunnen voorkomen of tegenhouden.

 

 

 

De route die wij liepen was: Stationsplein (tegenover CS Enschede), Parkweg, Kortenaerstraat, Bisschopstraat, Ariensplein, De Ruyterlaan, Stationsplein.

De volgende onderwerpen werden door de verschillende sprekers besproken:

 

 

De bouw van een nieuwe moskee in Enschede, Vrijheid van meningsuiting ook voor nationalisten, genderneutraliteit, Prinsjesdag, formatie nieuwe kabinet, het terugsturen van asielzoekers naar Syrië en Irak omdat deze landen steeds veiliger worden. PVV-stemgedrag, PVV stemt tegen hun eigen partijprogramma! FvD wat is dat voor club? De strijd tegen ISIS! De onafhankelijkheid van de Catalanen en Koerden, een politiek heet hangijzer momenteel, en nog tal van andere onderwerpen.

 

 

Toespraken Constant Kusters en Alexander Goossens
Vurig en fel werd er ingegaan door Constant Kusters en Alexander Goossens op het Koosjerkartel van PVV & FvD, dat het feitelijk 2 handen op 1 zionistische buik zijn. We bevelen de lezers het scholingsartikel aan over koosjer nationalisme wat binnenkort op onze internetpagina staat, net zoals de toespraken van Peter van Egmond en Alexander Goossens.

 

 

Constant Kusters en Peter van Egmond partijsecretaris NVU

 

Constant Kusters sprak over Sociale rechtvaardigheid – de rijken worden rijker en de armen worden armer
Nederlandse sociale rechtvaardigheid, doordat wij pleiten voor: Verzorging door de Staat van de wieg tot het graf, afschaffen van de bijdrages aan de particuliere zorgverzekeraars, de Staat betaalt. Stop leenstelsel voor studenten, de Staat betaalt! Geen onnodige leningen voor studenten die we

 

 

met een studieschuld na hun opleiding opzadelen! Gehele Nederlandse straten zijn vaste klant geworden van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen! Het aantal mensen wat bij de

 

 

voedselbanken loopt is gigantisch hoog en het casinokapitalisme viert hoogtij! Te denken aan veroordeelde VVD-er Robin van Lintschoten, voormalig Staatsecretaris voor de verduistering van 100.000 euro.  En de graaiers aan de top van de politiekorpsen! Oud-politici die door de baantjescarrousel aan een nieuwe baan worden geholpen, zie extreme islamist Ahmed Marcouch

 

 

Alexander Goossens (NVU)

 

(PvdA) die nu burgemeester is geworden van Arnhem. Voor de rest had de partijvoorzitter het nog over de vreselijke aanslagen gepleegd uit de naam van de radicale Islam ofwel ISIS in Europa en dat we geen bloembakken neer moeten zetten om aanslagen te voorkomen maar de grenzen moeten sluiten! En het op gang brengen van het huiswaarts sturen van Syriërs en Irakezen omdat deze landen veilig aan het worden zijn! Eveneens lichtte hij toe dat de illegale Anglo-Amerikaanse agressie-oorlogen in Irak, Afghanistan en Libië, miljoenen vluchtelingen heeft veroorzaakt in Europa.

 

 

Herve van Laethum Nation (Wallonië), Wesley Hendrickx Autonome Nationalisten (Vlaanderen), spraken een kort groetwoord uit en spraken beiden over hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting is voor de Europese nationalistische bewegingen. Binnenkort zullen wij onze Waalse en Vlaamse kameraden wederom ondersteunen in hun strijd in Wallonië en Vlaanderen.

 

 

Wesley Hendrickx Autonome Nationalisten (Vlaanderen)

 

Het is wel leuk om een dictator te vervangen door een Anglo-Amerikaanse poppenkast, maar daar is wel de extreem islamitische terreurorganisatie in Irak en Syrië door ontstaan. En we mogen dankbaar zijn dat Rusland onder Poetin Assad te hulp is geschoten anders was dit het zoveelste land geweest wat zijn “dictator” had verloren door de hongerige Amerikaanse agressors. Die via de CIA-buitenland operaties de Syrische opstandelingen steunen! Kusters drukte ook de aanwezigen op het hart dat het gaat om de kwaliteit van de deelnemers, niet de hoeveelheid maar om de boodschap die verkocht is in de media. Die kwam ditmaal goed uit de verf.

 

 

Morten L.
Onze kameraad uit Noorwegen begon zijn toespraak om kort in te gaan over de situatie in Noorwegen en prees de samenwerking tussen de verschillende groepen. En waarschuwde voor de gevolgen van massa-immigratie. Morten sprak namens de Noorse partij F.M.I. http://fmi.no

 

 

Vlaamse kameraden van de Autonome Nationalisten

 

Afspraak is afspraak, de belofte is ingewilligd om terug te keren naar Enschede
De NVU is een politieke organisatie die haar gemaakte afspraken altijd nakomt. Wij hebben in 2011 de belofte gedaan dat wij nog een keer zouden terugkeren naar “slagveld” Enschede. We mochten terecht stellen dat de demonstratie van 2011 een van de hevigste was in Nederland: http://www.nvu.nu/demonstratieenschede.html

 


De politie is een lerende organisatie, net als de NVU, zij en wij ook leren van onze fouten. Maar wij houden mensen & organisaties aan gemaakte afspraken, komen mensen gemaakte afspraken niet na, dan zijn wij er klaar mee. Luchtkastelen bouwt men maar met andere organisaties & personen! 

We danken nogmaals alle kameraden en kameraadskes voor hun inzet! Samen staan we sterk!

 

 

De ordedienst was in handen van René Rütze, alles verliep wederom op rolletjes. 30 activisten waren op de demonstratie, zij waren paraat voor volk, vlag en staat!

 

 


Redactie Wij Europa

4 oktober 2017.